Liistada Rabitaanka

Liiska aan rabo

Magaca badeecada
Wax alaabo ah laguma darin liiska la doonayo